Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-02-18, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-02-19, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-01-21, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-01-22, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

17/12, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/12, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Driftstörning

Vi har en störning i en av våra datahallar som tyvärr påverkar ett stort antal av våra kunder. Tekniker är på plats och felsökning pågår, mer information kommer att publiceras efterhand.

14:44 Felet är lokaliserat till lagringsnätverket och fortsatt felsökningsarbete och felavhjälpningsarbete pågår.

15:42 Problemet är åtgärdat och arbete pågår med att återställa hela driftmiljön. Alla servrar och tjänster kommer efterhand att blå nåbara igen. Vi uppdaterar med ytterligare information i takt med att arbetet fortskrider.

16:45 De sista delarna av miljön åtgärdas nu och samtliga system bör vara uppe inom två timmar.

19:31 Plattformen är fullt fungerande och arbetet fortsätter med att se till att samtliga virtuella tjänster och servrar fungerar som de ska. Arbetet fortsätter under kvällen med full personalstyrka.

21:24 Vi går nu över till ordinarie servicefönster med installation av säkerhetsuppdateringar och de omstarter som de för med sig. Vår personal övervakar processen och ser till att inga larm återstår i vår övervakning efteråt. Eventuella problem som kvarstår efter servicefönstret 04:00 anmäls till support@cloudpro.se.

2019-11-20 08:30 Samtliga system har normal drift. Eventuella problem anmäls till support@cloudpro.se,

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

19/11, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
20/11, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

15/10, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
16/10, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

17/9, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/9, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

20/8, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
21/8, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40

Felavhjälpning pågår fortfarande men då den bland annat innebär omfattande flytt av data tar det tyvärr tid. Inget data är förlorat men det kommer dröja ytterligare ett antal timmar innan det blir åtkomligt igen.

20190626 00:23 – Driftstörning avhjälpt och påverkade tjänster är åter i normal drift.

Vi har för tillfället en störning som påverkar tillgången till data lagrat i våra tjänster NextCloud och Veeam Cloud Connect. Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår, vi räknar med att tjänsterna kommer igång igen under dagen. Mer information kommer publiceras efterhand.