Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-05-19, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-05-19, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Driftstörning

Vi har tyvärr ett pågående problem med elförsörjningen i en av våra hallar vilket ger återkommande störningar för ett stort antal kunder. Problemet är relaterat till inkommande högspänningsmatning till fastigheten och verkar ha påverkat våra reservsystem.

Arbete pågår från fastighetsägarens sida med att säkerställa säker elförsörjning och vi arbetar med att flytta last till andra hallar.

14:39: Vi ska nu ha en stabil drift igen och arbetar med att se till att samtliga tjänster och servrar är uppe. Uppdatering kommer att ske när det arbetet är färdigt.

19:56: Samtliga tjänster ska nu vara igång.

Vi har idag en omfattande övervakning av vår leverans med flera olika samverkande system som snabbt ger oss information om när något riskerar att hända. Som alla system behöver detta underhållas och en av de ingående komponenterna behöver en större översyn vilket kommer att ske 2020-04-27 med start 08:00. Tidvis kommer vår automatiska övervakning att ha sämre täckning under dagen varför vi kommer ha personal tillgänglig för manuella kontroller. Vår servicedesk är tillgänglig på 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se för frågor och statusrapporter.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-04-21, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-04-22, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Omfattningen på vårt ständiga förbättringsarbete är nu större än någon gång tidigare under våra drygt 20 år som driftleverantörer. Många spännande nyheter är på väg in för att ge våra kunder en ständigt bättre, snabbare och säkrare drift i våra olika drifthallar.

För att möjliggöra införandet av alla ändringar inför vi ett nytt återkommande servicefönster. Sedan tidigare sker säkerhetsuppdatering och omstart av servrar som omfattas av tjänsten tredje tisdagen i varje månad mellan 20:00 och 24:00. En möjlighet till alternativt fönster samma natt mellan 00:00 och 04:00 finns.

Nu inför vi även ett servicefönster första måndagen i varje månad mellan 01:00 och 05:00. Under denna period kan det förekomma störande arbeten av olika grad då vi bland annat inför ny hårdvara och lägger om kommunikation. Allt arbete planeras för att ge kortast möjliga störning men i de fall det finns risk för längre stopp skickar vi ut information i förväg.

Planerat arbete

I vårt ständiga förbättringsarbete kommer vi utföra insatser mellan 01:00 och 05:00 2020-03-30. I samband med arbetet kommer det förekomma störningar på internet för samtliga kunder då vi byter utrustning och höjer hastigheten. Störningar kan även förekomma på andra plattformar och miljöer.

Kontakta Rikard Elofsson på 070-713 49 23 vid eventuella frågor.

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-03-17, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-03-18, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-02-18, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-02-19, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

2020-01-21, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
2020-01-22, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
CloudPro Servicedesk 010-470 65 40 eller support@cloudpro.se

Vi har ett planerat servicefönster under nedan angivna tidpunkter.

17/12, 20:00-00:00 – Servicefönster för kunder med basavtal.
18/12, 00:00-04:00 – Servicefönster för kunder med utökat avtal.

Under dessa tider kan kortare driftstörningar uppstå när underhållsarbete sker i vår driftmiljö.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CloudPro Servicedesk 010-470 65 40